"Vergelijkingssoftware hard nodig in zakelijke markt"

Levent Turkmen 2022

De oproep van de AFM begin dit jaar aan de branche om de verzekeringsvoorwaarden van cyberverzekeringen beter vergelijkbaar te maken, verdient meer aandacht, aldus Levent Türkmen, directeur SUREbusiness. "We moeten het onderwerp 'voorwaardenvergelijking' verbreden naar de totale, zakelijke markt."

In haar verkenning 'Cyberverzekeringen Verkenning naar de Nederlandse verzekeringsmarkt' stelde de AFM begin dit jaar dat het nog moeilijk is cyberverzekeringen onderling te vergelijken en verbindt daaraan de constatering dat van adviseurs nieuwe/aanvullende kennis wordt gevraagd om een goede risico-inschatting te maken.

Türkmen: ”De constateringen die de AFM doet zijn naar mijn ervaring terecht. Maar moeten niet beperkt blijven tot cyberverzekeringen. Zakelijk schade is een complexe markt met een beperkt aantal aanbieders die sterk verschillende voorwaarden hanteren. Waar in de particuliere markt op het gebied van polisvoorwaarden vergaande uniformering heeft plaatsgevonden, met als voorbeeld de AVP, zie je bij zakelijk een veel grotere variëteit aan voorwaarden."

Het aantal vergelijkingsprogramma's voor zakelijke schade is nog uiterst beperkt. "Dit is te verklaren uit het feit dat de materie complex en divers is en de markt in vergelijking met hypotheken beperkt. Automatiseerders kunnen hun kostbare ICT-capaciteit rendabeler in andere segmenten inzetten. Het gevolg is dat bij een sondering die wij recentelijk onder het intermediair lieten uitvoeren, de indicatie naar voren komt dat 80 procent van het intermediair dat actief is op het gebied van zakelijk schade hiervoor geen aparte vergelijkingssoftware beschikbaar heeft."

Türkmen stelt dat het kunnen vergelijken van een breed pallet aanbieders in de komende jaren belangrijker wordt. "Je ziet bij impactvolle producten dat het criterium voor onafhankelijkheid nu gelegd wordt bij het vergelijken van minimaal 60 procent van de relevante markt. Daarmee zet je voor de hele markt een norm neer. Je ziet het ook in de rechtspraak en de uitspraken van Kifid: van de adviseur die niet specifiek aangeeft dat zijn advies is gebaseerd op een duidelijk aangegeven set risicodragers, wordt verwacht dat deze toch een brede verkenning uitvoert. Ik denk dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten”.

“Ik adviseer adviseurs in hun adviesrapporten aan de klant te vermelden op welke wijze het marktaanbod is vergeleken. Wanneer je maar twee aanbieders vergelijkt dan is dat jouw keuze als adviseur. Maar zorg ervoor dat de klant dit weet. Onduidelijkheid op dit punt zal naar mijn verwachting steeds risicovoller worden. De uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 4 augustus 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:3687) is denk ik illustratief voor het een ontwikkeling waarin adviseurs vaker juridisch ter verantwoording worden geroepen voor adviezen waar het verwijt van de klant draait om de elementen ‘premie’ in relatie tot ‘voorwaarden’”.