Minister wil betere consumentenbescherming bij Buy Now, Pay Later

Euro's 50 via Pixabay

Minister Schouten verwacht van aanbieders van Buy Now, Pay Later concrete voorstellen om met name jongere consumenten beter te beschermen. De minister in antwoord op Kamervragen: “Vooruitlopend op de strengere regelgeving (nieuwe Europese consumentenkredietregels, red.) gaat het kabinet met de aanbieders van BNPL-betaaldiensten in gesprek over hun rol in het beter beschermen van kwetsbare consumenten waaronder jongere consumenten tegen de risico’s van BNPL-betaaldiensten. Ik verwacht van hen concrete verbetervoorstellen.”

Met het onder de reikwijdte brengen van BNPL-betaaldiensten van de richtlijn consumentenkrediet, moeten aanbieders straks ter voorkoming van overkreditering de kredietwaardigheid van de consument beoordelen. In dat kader moeten aanbieders (thans vanaf een kredietbedrag van 250 euro) een BKR-toets uitvoeren.

De AFM toonde zich eerder in een onderzoeksrapport kritisch op Buy Now, Pay Later. De vaak in verhouding hoge aanmaningskosten ten opzichte van de kosten van de aankoop vergroten volgens de toezichthouder het risico op problematische betalingsachterstanden. Uit het onderzoek van de AFM blijkt ook dat de algemene voorwaarden en eventuele aanmaningskosten vaak moeilijk vindbaar zijn en moeilijk leesbaar door juridisch taalgebruik.  

De minister verder: “Uit het rapport van de AFM blijkt dat alle aanbieders controles hebben ingericht om de identiteit van de consument vast te stellen, maar dat deze controles in de praktijk tekortschieten wanneer jongeren onder de achttien jaar hun leeftijd bijvoorbeeld niet eerlijk opgeven. Dit vind ik onacceptabel. Aanbieders van BNPL-betaaldiensten moeten controleren of jongeren onder de achttien jaar gebruikmaken van hun diensten, en het kabinet wil op korte termijn met de aanbieders van BNPL-betaaldiensten om tafel om deze oproep kracht bij te zetten.”