"Met ALPA krijgen we een herkansing"

Lars Veraart 2023

"Het allermooiste werk aller tijden ligt recht voor onze voeten. Voor het oprapen. Durven we te kijken? Bukken we? Pakken we het op? Hoeveel extra speeltijd krijgen we? Hoeveel verlengingen kunnen we eruit slepen? Draait het uit op paniekgetrap op een brandend doel, of kunnen we met een vernieuwde tactiek het tij nog keren?", aldus Lars Veraart van de stichting ALPA,  in het New Financial Magazine, een van de uitingen van het New Financial Forum.

De Gouden Cirkel is een gebied in Transsylvanië met de meeste biodiversiteit van Europa. Het is een gebied waar veel mensen juist nu naar verlangen: regeneratieve landbouw, een regionale voedselketen en sociale cohesie. Een gebied waar mensen in verbinding en harmonie leven, met zichzelf, met elkaar en met het omringende leven.

Om dit unieke gebied te behouden, is snel actie nodig. De stichting ALPA, begeleid door het European Network of Access to Land, heeft de expertise om land aan te kopen en onder te brengen in de stichting die het land veilig stelt voor komende generaties. Ze beschikken echter niet over de financiële middelen om dit te doen. Met donatie kunnen zij dit wel.

Lars Veraart in het New Financial Magazine: "ALPA is een stichting die landbouwgrond verwerft en dit als gemeenschappelijk bezit van de hele aarde ziet. Geen privé eigendom. Geen verdienmodel. Geen financieel kortzichtige verarming van het geheel.  Het land in de stichting wordt bewerkt door agro-ecologische boeren (dit zijn boeren die op menselijke schaal samen met in plaats van in strijd tegen de natuur werken) en wordt ingezet ten gunste van de veerkracht van de biodiversiteit, met een gezonder en rijker leven voor iedereen als resultaat.

"ALPA is actief midden in de ‘longen van Europa’, het hartje van Transsylvanië, in een regio zo groot als de provincie Utrecht, die door wijlen Ivo Valkenburg de naam ‘De Gouden Cirkel’ heeft gekregen. Het unieke aan dit gebied is dat het (nog!!) een van de rijkste biodiversiteiten van Europa herbergt, er (nog!!) veel kleinschalige natuur-inclusieve landbouw wordt toegepast en de bodem-, lucht- en waterkwaliteit (nog!!) uitzonderlijk hoog zijn. ALPA is onderdeel van een stroming om bio-regionaal te regenereren, op zowel sociaal, ecologisch en economisch vlak en stelt een voorbeeld hoe het anders kan, lokaal, regionaal en natuurlijk ook globaal.

"In de Gouden Cirkel is het in vele opzichten nog tachtig jaar geleden. Hier kunnen we nu, anno 2023, andere en nieuwe keuzes maken. Hier kan al dat leven nog wel behouden worden. Dat leven dat bijdraagt aan het instandhouden van de biologische balans, dat zo essentieel is om dat wereldwijd dreigende kantelpunt te vermijden. De Transsylvanische mestkever kan wel eens veel belangrijker zijn voor het leven op de Utrechtse Heuvelrug dan we ooit hebben kunnen bevroeden.

DOE JE MEE?

Doe je mee? ALPA zet jouw handje (of kruiwagens) met euro’s graag om in percelen gemeenschappelijk land rijk aan biodiversiteit, met oog op het leven van morgen voor iedereen en overal! Meer informatie: www.alpa.land.

Lees hier zijn hele artikel in het New Financial Magazine.