Mensheid moet in de eerste plaats zichzelf redden

NFF 13.04.2023

We moeten om te beginnen onszelf redden. Want de aarde, die blijft wel bestaan. Dat was de boodschap van de Afrikaanse natuurgids Alan McSmith op de bijeenkomst die New Financial Forum en INSVER vorige week donderdag organiseerden. Met zijn levendige verteltrant maakte McSmith duidelijk dat er ook geen tijd meer te verliezen is.

McSmith verbrengt het grootste deel van zijn tijd in de Afrikaanse wildernis. Verbinding met de natuur, met de dieren, dat is wat voor hem meer telt dan wat dan ook. Helaas is bij veel mensen die verbinding er niet (meer) en wanen zij zich koningen die met de planeet kunnen doen wat ze willen. De werkelijkheid is: de mens is nietig en als het er op aan komt niet belangrijk. McSmith zei daarom ook dat de mensheid zich in de eerste plaats zelf moet redden nu de klimaatschade toeneemt en de natuurlijke bronnen uitgeput raken.

McSmith zei dat er nog maar weinig tijd rest. Als hij in de wildernis is, ziet hij dat dan ook of hoe weet hij dat de tijd dringt? McSmith zegt het te wéten, juist omdat hij verbonden is met de aarde en wat daarop leeft.

Is er nog tijd genoeg en laat de klimaatschade zich nog herstellen. McSmith weet het niet, maar herhaalt nog eens het belang om als mensheid in actie te komen om als soort te overleven.

Olifant

McSmith sprak in de Astronautenzaal van De Groene Afslag in Laren, een inspirerende omgeving voor vergroening en vernieuwing. Hij wees naar een foto die er hing, de eerste door een astronaut gemaakte opname vanuit de ruimte met maan en aarde erop. De astronaut ving met de vinger waarmee hij op de ontspanknop drukte, hele planeten. Zo klein is onze wereld feitelijk. In de natuur en zeker in de wildernis is de mens ook klein en kwetsbaar. Dat besef is ook precies wat deelnemers aan tochten van McSmith ervaren.

Tegelijkertijd, en dat werd tijdens de middag ook duidelijk benoemd, ontstaat vertrouwen en verbinding. Kees Dullemond, mede-oprichter van INSVER, vertelde daarover aan de hand van het boekje dat hij ooit schreef (‘Meer is minder. Het verhaal van de olifant’) nadat hij met enkele branchegenoten en McSmith naar de Okavango Delta in Botswana was geweest. In dat boekje vertelt Dullemond onder meer over de ontmoeting met olifanten.

McSmith liet een filmpje van hemzelf zien waarop een olifant op hem afstormt maar vlak voor hem stopt. McSmith: “Als ik daar had gestaan vanuit mijn ego, was ik verpletterd. Maar ik voer een conversatie met de olifant. Die conversatie maakt dat ik niet bang hoef te zijn en de olifant mij respecteert. Zoals ik hem respecteer.”

Het blauwe oog

De Bosjesmannen zijn nog veel meer met de aarde en natuur verbonden. McSmith heeft een ongelooflijk respect voor deze mensen. Hij liet een plaatje zien waarop de blauwe aarde als het ware de pupil van de bushman was. Laten we dit beeld van het blauwe oog meenemen, sloot Dullemond de middag af.

Het instituut dat Dullemond mee opgericht heeft, INSVER, wil verduurzaming in de verzekeringsbranche aanjagen. Financieel advieskantoren worden nadrukkelijk uitgenodigd hun carbon footprint te verkleinen. INSVER biedt daar informatie en tools voor.

New Financial Forum is een initiatief van Willem Vreeswijk, tevens eigenaar en hoofdredacteur van VVP. Vreeswijk was er ook bij in de Okavango Delta en zei: “Daar heb ik ervaren dat wij onderdeel zijn van alles.”

Hopelijk beseffen meer mensen dat nog op tijd dus.

In 2024 wil het New Financial Forum samen met McSmith een trail in Botswana organiseren.

Foto van links naar rechts: Willem Vreeswijk, Alan McSmith en Kees Dullemond.