"Maak als sector het verschil duidelijk tussen execution only en advies"

Transparantie 2 via Pixabay

Maar liefst 96 procent van de respondenten was het afgelopen (korte) week eens met de stelling 'De financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'. Dit is een regelrechte oproep aan de sector om gezamenlijk de handen ineen te steken om de waarde van advies aan consumenten duidelijker over het voetlicht te brengen.

VVP publiceerde deze stelling naar aanleiding van het feit dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie. Uitstel is echter geen afstel, ook al komt er ruimte voor een andere invalshoek. Niemand weet waar dat toe leidt en discussies over de zin en onzin van provisietransparantie zullen nog wel weer even doorgaan.

Ondertussen is de vraag gerechtvaardigd wat de sector nu eigenlijk zelf kan bijdragen om deze discussie toch iets minder urgent te maken... Een van de mogelijkheden is en blijft een gezamenlijke publiekscampagne waarin het verschil duidelijk wordt gemaakt tussen execution only en advies. Een campagne dus over de waarde van advies versus het direct aanschaffen van een product. Al sinds 2013 klinkt deze roep om een publiekscampagne en in 2019 heeft VVP de markt gevraagd mee te denken over een publiekscampagne die de waarde van het advies duidelijk kan maken. Er waren vele prachtige inzendingen, er was een winnaar, maar uiteindelijk zijn deze initiatieven niet echt door de markt opgepakt.

Alleen gezamenlijk kan zo'n publiekscampagne krachtig in de markt worden gezet. Alle brancheverenigingen zouden moeten aanhaken en ook politiek en toezichthouders dienen mee te werken. Iedereen in de samenleving heeft namelijk baat bij zo'n publiekscampagne. En uiteraard mogen ook de voordelen van execution only aan bod komen. Een campagne dient namelijk geen standpunt in te nemen, maar moet duidelijk maken wat het verschil is.

Wordt dus hopelijk vervolgd.

De redactie van VVP laat de stelling nog een week online staan. Wie weet verandert en nog wat in de resultaten....