Internationale Vrouwendag: "Roe v. Wade vraagt ook hier nieuw soort activisme"

Femke Struiksma 2023

Voormalig advocate Femke de Jong-Struiksma woonde en werkte tijdens de Trump-jaren in Texas (VS). In het kader van Internationale Vrouwendag beschrijft ze voor de lente-editie 2023 van het New Financial Magazine (een uitgave van het New Financial Forum) hoe het daar voor vrouwen zó snel zó mis kon gaan en waarom dit ook in Nederland een nieuw soort activisme vraagt.

In haar essay schrijft Femke onder meer: "Het is verleidelijk om de situatie in Texas af te doen als vrouwenhaat en te denken dat dit verder geen invloed heeft op Nederland. De realiteit is dat de situatie in Texas een lange aanloop kent, die gedreven wordt door dezelfde maatschappelijke stromingen als in Nederland. In eigen land zagen we de afgelopen jaren ook een ruk naar (extreem-)rechts conservatisme met als gevolg dat zwaarbevochten vrouwenrechten opnieuw ter discussie worden gesteld. Neem als voorbeeld protesten bij abortusklinieken, die niet alleen in omvang maar ook in agressie toenemen. Net als in Texas slaagt de gematigde middenklasse er niet in om adequaat tegenwicht te bieden. Het vraagt om een nieuw soort activisme en een beter begrip van wat we nou precies aan het bestrijden zijn."

Volgens Femke is het glashelder dat de strijd tegen abortus niet over abortus gaat. "Het gaat over zelfbehoud en wordt gevoed door een diepgewortelde angst dat het loslaten van de ander (in dit geval de vrouw) de eigen positie verder aantast. Men voelt: als de ander minder vrijheid heeft, is mijn positie beter beschermd. Bij rechts-radicale activisten uit die behoefte aan maatschappelijke positie zich in steeds extremere campagnes en een hoge bereidheid om zich op alle niveaus verkiesbaar te stellen: de rest heeft het vooral druk met zichzelf."

"Of jij persoonlijk voor of tegen abortus bent is verder niet relevant. Zelfbeschikking betekent dat iedereen dat voor zichzelf mag bepalen, ook jij. De discussie die we met elkaar moeten voeren is dit: vindt jij dat de overheid een vrouw bij wet mag dwingen om een kind te baren. Zo ja, dan geef je de overheid mandaat om juridisch onderscheid te maken tussen verschillende bevolkingsgroepen – en maak je de weg vrij om dat op andere terreinen ook te doen. Het wekt een illusie van schijnzekerheid: tot je persoonlijk geraakt wordt, dan is het te laat."

In haar essay komt Femke ook met oplossing. Lees HIER haar betoog.