Gebruikers verantwoordelijk maken voor ethisch gebruik data

Data schermen via Pixabay

Datagebruikers zouden de verantwoordelijkheid moeten krijgen om verkregen data op een ethische manier te gebruiken. Aldus DNB en AFM in het (Engelstalige) discussiedocument dat zij hebben gepubliceerd met een voorlopige beleidsvisie op datamobiliteit in relatie tot de financiële sector. De toezichthouders nodigen stakeholders uit om uiterlijk 11 november te reageren op deze voorlopige beleidsvisie.

Volgens het document kunnen versterkte privacywaarborgen worden ingevoerd. “Dit kunnen nieuwe technieken zijn die helpen de privacy te verbeteren.  Een grotere verantwoordelijkheid voor datagebruikers moet ook worden overwogen. Dit kan worden bereikt door hen te verplichten maatregelen te nemen die helpen verantwoorde (ethische) resultaten van gegevens te garanderen.”

Open Finance

Om het potentieel van datamobiliteit te vergroten, vinden de AFM en DNB het belangrijk dat verschillende datatypes naadloos kunnen worden gedeeld. Daarnaast is het van belang dat voor het delen van verschillende soorten gegevens, dezelfde soort beveiliging en regels gelden.

De toezichthouders: “Op korte termijn vereist dit wetgeving per sector (voor het delen van data), waarbij het ontwerp en de implementatie gecoördineerd worden en dat toegang tot data wederkerig is. Inclusief een Open Finance-initiatief dat het voor datahouders mogelijk maakt een bredere set aan financiële data te (laten) delen.

“Op de langere termijn kan sector-overschrijdende regelgeving voor het delen van data worden opgezet ter bescherming van datahouders en regels rond bijvoorbeeld compensatie of aansprakelijkheid kan stroomlijnen.”