Bijna 70 procent vrouwen vindt ondernemerschap beste keuze ooit

Vrouw via Pixabay 2

Nederlandse vrouwelijke zelfstandigen vinden de flexibiliteit en het  maken van impact het allerbelangrijkste om te kiezen voor het ondernemerschap. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Movir en DAS, gepubliceerd op Internationale Vrouwendag. “De positieve drive onder deze groep is opvallend te noemen, want deze tijden kennen ook voor zelfstandigen de nodige zorgen”, aldus de verzekeraars. “Ruim een op de vijf respondenten geeft aan een verslechterde conditie of zelfs gezondheidsproblemen te ervaren sinds het ondernemerschap. Daar komt bij  dat een op de tien nooit tijd heeft voor zichzelf en 64 procent heeft slechts ‘soms’ tijd voor zichzelf. Vrouwelijke  ondernemers ervaren een druk bestaan en de weinige vrije tijd die over is, wordt vooral besteed aan de kinderen en partner.”

Vrouwelijke ondernemers presteren op de top van hun kunnen door de combinatie van opvoeding en ondernemerschap. Ruim 40 procent van de ondernemers met thuiswonende kinderen geeft aan dat de opvoeding ervoor zorgt dat zakelijke doelen minder snel bereikt worden.

Bijna de helft van de respondenten slaapt slecht tot zeer slecht. Ruim een op de tien heeft te maken (gehad) met een juridisch geschil.

Succesvol

Ondanks het gebrek aan tijd, slagen de meeste vrouwelijke ondernemers er in om succesvol te zijn. Maar liefst 65 procent van de respondenten geeft haar zakelijk succes het rapportcijfer 8 of hoger. De definitie van zakelijk  succes wordt in volgorde van belangrijkheid aangegeven met onafhankelijk zijn, vrijheid hebben, flexibel kunnen zijn, impact maken en waardevolle relaties aangaan.

68 procent vindt de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap de beste keuze ooit.

Steunpilaar nummer 1 voor vrouwelijke ondernemers is hun levenspartner, ruim 85 procent geeft dat aan. Maar ook de huishoudelijk hulp is voor ruim 50 procent (zeer) belangrijk en daarmee een onmisbare schakel in het supportsysteem.