“Belangrijke stap voor brede inzet SIVI All Finance Standaard”

Peter Mols 2020

SIVI heeft een mapping-API geïntroduceerd voor het vertalen van AFD 1.0-berichten naar AFD 2. Directeur Peter Mols: “Met deze mapping-API kunnen organisaties hun toepassingen op basis van AFD 2.0 inrichten en tegelijk de reeds bestaande AFD 1.0 berichten nog steeds verwerken.”

AFD 2.0 maakt deel uit van de nieuwe SIVI All Finance Standaard (SIVI AFS). SIVI zet in op een geleidelijke overgang van AFD 1.0 naar AFD 2.0. Mols: “Een overgang in een big bang-scenario is niet realistisch. Een belangrijke voorwaarde voor een beheerste overgang is een goede vertaling (mapping) van het nu nog breed in gebruik zijnde AFD 1.0 naar AFD 2.0 en vice versa.”

Sinds de formele introductie in december 2020 zijn er op basis van SIVI AFS  inmiddels vijf operationele toepassingen en zestien lopende projecten voor in totaal vijftien verschillende organisaties.