AFM: "Digitalisering zal grote invloed hebben op verzekeringsmarkt"

laptop 4 via Pixabay

Digitalisering zal een grote invloed hebben op de verzekeringsmarkt het komende decennium. Met de gegevens van consumenten zal het mogelijk zijn om verzekeringen meer op maat te maken. Dat biedt kansen maar leidt ook tot risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van de solidariteit. Dat staat in een verkenning door de AFM van de technologische ontwikkelingen richting 2033.

De toezichthouder: "Digitalisering geeft mogelijkheden om fijnmaziger te personaliseren. Gepersonaliseerde prijsbepaling kan grote gevolgen hebben voor consumenten. Premies kunnen verder worden verfijnd op basis van gedrag, preventie of metingen. Dit kan positieve effecten hebben, maar kan ook leiden tot hoge premies als gevolg van individuele risico's. Hiermee kan de huidige solidariteit, het gezamenlijk dragen van risico’s, onder druk komen te staan. Een ontwikkeling als roboadvies en het aanbieden van een verzekering als onderdeel van een product of website (embedded distributie) kunnen de huidige manier van distributie veranderen."

Oproep sector en beleidsmakers

De AFM: "Daar waar digitalisering en de data die daaruit voortvloeit de belofte in zich hadden dat het zou leiden tot meer transparantie en een beter (over)zicht, lijkt het tegenovergestelde te gebeuren. Het zicht voor zowel de consument als de toezichthouder kan vertroebelen, kijkend naar ontwikkelingen als gepersonaliseerde premies, datastromen in de keten, embedded insurance en complexere constructies van dienstverlening en producten uit het buitenland. Daarnaast kunnen de gesignaleerde ontwikkelingen elkaar mogelijk versterken. Dit bevestigt het belang om als AFM, samen met de sector en beleidsmakers, vooruit te blijven kijken. Door met elkaar tijdig de risico’s van digitalisering te verkleinen, kunnen zowel de sector als de consument baat hebben bij de voordelen."