AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

Laura van Geest via AFM

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest op LinkedIn. "Gebruik van data en AI kan ook leiden tot uitsluiting en discriminatie."

"Bij klantcontact is het goed te beseffen dat 10 tot 20 procent van de mensen zelf zegt niet digitaal vaardig te zijn en dat dit waarschijnlijk een onderschatting van het probleem is. Want mensen beschikken over splintervaardigheden. Sommigen dingen kunnen ze wel digitaal aan, maar veel andere zaken niet. Besef dat deze groep bestaat en met hen in contact treden wat hen helpt, goede telefonische en fysieke bereikbaarheid en een royaler gebruik toestaan van DigiD kunnen soelaas bieden. "

"De pensioentransitie staat voor de deur. Goed om ook daar in het achterhoofd te houden."