‘Act Now!’: digitale innovatie volgens… Michiel Druiventak

Michiel Druiventak 2023

VVP organiseert op 4 juli 2023 in samenwerking met onder meer de Contactgroep Automatisering de tweede editie van het VIP Congres ‘Act Now!’, hét Fin- & Insurtech event voor de top van de financiële dienstverleningssector in Nederland. Meer informatie en inschrijvingen: VIP Congres. VVP vraagt een aantal prominenten uit de sector, die er op 4 juli bij zijn, naar hun digitale uitdagingen, praktijkoplossingen en tips. Dit keer Michiel Druiventak, Marketing & Communicatie NDB Groep.

Wat zie jij als de belangrijkste digitale uitdaging voor de financiële sector en jouw bedrijf in het bijzonder?

Ik denk dat we in de afgelopen jaren (mede door de pandemie) gezien hebben hoe het werken op afstand en ook het contact met klanten in een digitale versnelling zijn gekomen. Vanuit marketing zien we vooral het belang van digitalisering bij het verbeteren van de klantervaring. Één-op-één marketing om het persoonlijke advies nog beter aan te laten sluiten. Het moment dat de klant en adviseur fysiek met elkaar in gesprek gaan, kun je door bijvoorbeeld marketing-automation al veel informatie over de klant tot je beschikking te hebben. Denk aan gebruikersgedrag, campagneprocessen en individuele campagnes. Zijn we hier ook al klaar voor?

Daarnaast biedt het verzamelen van data en het investeren in o.a. marketing-automation ons steeds meer mogelijkheden om het klantcontact te sturen. Deze mogelijkheden zullen alleen maar toe blijven nemen.

Met deze ontwikkelingen op het gebied van digitalisering blijft de uitdaging hoe wij dit gaan inzetten binnen de organisatie op het gebied van klantcontact. Persoonlijk contact zit in ons DNA. Kan deze ontwikkeling bijdragen aan de toegevoegde waarde voor de klant en de organisatie? Wij denken van wel.

Welke belangrijke digitale stappen heeft jullie organisatie recentelijk gemaakt?

We maken enerzijds stappen in de digitalisering en vereenvoudiging van het offreren en aanvragen van verzekeringen, waarbij we tooling inzetten die helpt in de snelheid, gebruiksvriendelijkheid, professionelere presentatie en ondersteuning van het volledige proces (van vergelijking/offerte tot opmaak polis). Vanuit ons volmachtbedrijf vinden we het belangrijk hier een platform voor te creëren voor al onze aangesloten kantoren.  Voor particuliere verzekeringen werken we hier al wat langer mee, nu richten we ons op doorontwikkeling voor zakelijke verzekeringen en zijn we o.a. onderdeel van een landelijke werkgroep die aan deze vormgeving werkt.

Daarnaast investeren we ook in de digitalisering en optimalisering van het schademeldingsproces van particuliere verzekeringen, om het melden van een schade voor een klant laagdrempelig, duidelijk en snel te laten verlopen. Het grote voordeel hierbij is dat het schadedossier eerder compleet is en we sneller tot afwikkeling van de schade kunnen overgaan. Ook hier hebben we vanuit ons volmachtbedrijf geïnvesteerd in tooling die dit mogelijk maakt.

Welke informatie of inspiratie hoop je te vinden tijdens het VIP Congres 2023? Ofwel, wanneer ga je tevreden naar huis?

Vooral kennis te delen met professionals uit de markt, te bouwen aan een netwerk waar we niet alléén van elkaar kunnen leren maar ook elkaar kunnen inspireren.

NDB Groep

NDB Groep, gevestigd in Noord-Holland, is specialist op het gebied van verzekeringen, hypotheken, financieel advies en bankzaken. Vanuit de 6 vestigingen van onze kantoren De Jong Assurantiën, nemassdeboer, Braas & Partners en recent NVO Groep, bedienen wij tienduizenden particuliere en zakelijke klanten. Daarnaast beschikken wij over ons eigen volmachtbedrijf DiVerz! NDB Groep  is een Top 40 speler in de Nederlandse markt.