Achmea roept op tot levensloopbestendig bouwen

Achmea levensloopbestendig bouwen

De bouw van 450.000 extra levensloopbestendige woningen is nodig om de groeiende druk op zorgpersoneel en mantelzorgers te beperken en kan in 2040 ruim 100.000 zorgvacatures opvangen en zijn er 130.000 mantelzorgers minder nodig, aldus Achmea, die partijen oproept om samen in actie te komen om deze woningen ook echt te gaan bouwen.

Jeroen Kemperman, senior manager strategie van Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea: "Om de oplopende druk op de zorg te ontlasten, helpt het als mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd is het van belang dat er daardoor geen extra druk bij mantelzorgers terechtkomt. Om dat te bereiken, zijn er ander type woningen nodig. Levensloopbestendige woningen zijn zo opgezet dat de kans op ongelukken kleiner is en daarnaast is ook meer sociaal contact mogelijk. Extra zorg is binnen handbereik met alarmering en monitoring thuis. Het scheelt substantieel in uren zorg en mantelzorg wanneer iemand met een redelijke tot flinke zorgvraag levensloopbestendig woont en de zorg wordt gebundeld op locatie."

Experts van Achmea schatten in dat er in een levensloopbestendige woning gemiddeld 8 uur per week nodig is van een zorgverlener en 7 uur van een mantelzorger bij een lichte zorgvraag. "Bij een zwaardere zorgvraag zal er per week 16 uur van zorgverleners nodig zijn en 7 uur van mantelzorgers. In zowel een verzorgingstehuis als in een gewone woning zijn bij die zwaardere zorgvraag naar schatting 24 uren zorg nodig. Doorrekening van de cijfers richting 2040 laat zien dat het bouwen van 450.000 geschikte woningen kan leiden tot een vermindering van druk op de zorg met ruim 100.000 zorgvacatures. Extra vacatures die door de eveneens vergrijzende arbeidsmarkt anders nauwelijks in te vullen zouden zijn. Ook zijn er 130.000 minder mantelzorgers nodig."

In 2040 telt Nederland 4,8 miljoen 65-plussers tegenover 3,1 miljoen nu. Van deze groep wonen in 2040 1,7 miljoen mensen alleen, waar dit er nu 900.000 zijn. De vraag naar zorg en mantelzorg neemt hierdoor sterk toe. De huidige woningmarkt en het zorgaanbod zijn niet toegerust op de aankomende demografische veranderingen. Kemperman: ‘Wijziging van bestemmingsplannen en woningbouw hebben lange doorlooptijden, daarom is het van belang om niet te wachten met bouwen van levensloopbestendige woningen. Het lost niet de hele puzzel op, want het aantal ouderen verdubbelt bijna, terwijl de beroepsbevolking amper groeit. Het helpt wel.’

Achmea ontwikkelt zelf nieuwe woonvormen met slimme aanpassingen in huis. In april dit jaar werd de Nieuwe Sint Jacob geopend, een groot levensloopbestendig woonconcept in Amsterdam. Afgelopen zomer werd een portefeuille van 32 woon-zorgcomplexen aangekocht. Syntrus Achmea is voornemens om – namens haar klanten ­– jaarlijks 1.500 tot 2.000 levensloopbestendige woningen te realiseren, in nauwe samenwerking met overheden, woningcorporaties en andere marktpartijen. Achmea roept ook andere partijen op om te investeren in de ontwikkeling van dit type vastgoed. Daarbij wordt de samenwerking opgezocht met gemeenten en zorgverleners, zodat bij de realisatie van levensloopbestendige woningen direct rekening kan worden gehouden met de bestemmingsplannen en zorg aan huis.