Achmea, a.s.r. en NN aan de slag met Net-Zero

Duurzaamheid (aardbol groen)

De Net-Zero Insurance Alliance heeft tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos het eerste Target-Setting Protocol gelanceerd. Dat betekent dat de drie Nederlandse verzekeraars die bij de alliantie zijn betrokken (a.s.r., Achmea en Nationale-Nederlanden) aan de slag kunnen. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars spreekt van een belangrijke mijlpaal.

Op dit moment bestaat de NZIA uit 29 leden die samen zo’n vijftien procent van de premie wereldwijd vertegenwoordigen. Ondertekenaars beloven dat hun individuele verzekeringsportefeuille in 2050 emissieneutraal zal zijn.

Volgens Weurding onderschrijft het Verbond de doelstellingen van de Net-Zero Insurance Alliance volledig. “Wij zijn dan ook blij dat drie van onze grote leden in 2021 de handschoen al hebben opgepakt en zich hebben aangesloten. Binnen zes maanden zullen zij nu hun targets en keuzes moeten bepalen. De eerste deadline van het Target-Setting Protocol volgt namelijk al snel, op 31 juli.”

Sneeuwbaleffect

De guidelines geven de 29 (her)verzekeraars die bij de alliantie zijn aangesloten een richtlijn, maar verzekeraars kunnen wel hun eigen vertaalslag geven aan het protocol. Weurding is erg benieuwd naar de invulling die de drie verzekeraars aan dat protocol geven, maar hoopt vooral op een sneeuwbaleffect in de Nederlandse verzekeringssector. “Ons streven is dat meer leden proberen om ook tot Net-Zero te komen.”